Letters in steen en glas

Wij voeren zowel opdrachten voor particulieren als voor bedrijven uit.
Denk hierbij aan het beletteren van naamborden, gevelborden, eerstesteenplaten en monumenten.

Tekst die digitaal wordt aangeleverd kunnen wij direct verwerken in onze opmaaksoftware.
Voor bedrijven of particulieren die niet de mogelijkheid hebben om tekst digitaal aan te leveren zullen wij de opmaak zelf voor onze rekening nemen.

De opgemaakte tekst zal altijd ter goedkeuring aan de aanvrager worden voorgelegd.
Voor belettering worden diverse technieken toegepast, naast zandstralen en lasergraveren beschikken wij ook de mogelijkheid om de letters met de hand uit te hakken.

Op Glas