Gedenkstenen op maat

Op GlasEen gedenksteentekst die digitaal wordt aangeleverd kunnen wij direct verwerken in onze opmaaksoftware. Voor bedrijven die niet de mogelijkheid hebben om tekst digitaal aan te leveren zullen wij de opmaak zelf voor onze rekening nemen. De opgemaakte tekst zal altijd ter goedkeuring aan de aanvrager worden voorgelegd.

Meer informatie